#HackInequality дата сэтгүүл зүйн анхны хакатоны Гуравдугаар байрны шагналт бүтээл

“GoHack” баг 

“GoHack” баг байршлаас хамаарсан тэгш бус хүртээмжийн асуудлыг сонгожээ. Тус багийнхан цуглуулсан мэдээлэл, статистиктаа тулгуурлан хөдөө орон нутаг болон нийслэлд аль алинд нь тэгш бус байдал, асуудал байгааг батлан харуулахыг зорьжээ.