Тэргүүн байрын шагналт бүтээл

“SetUp” баг

“Тушаатай мөрөөдөл” буюу хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд тэгш хүртээмжтэй боловсорч, хөгжиж чадахгүй байгааг Туул, Бек гэсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хоёр хүүхдийн жишээгээр харуулжээ. Бичлэгтээ дохионы хэл, англи хэлийг давхар оруулсан байв. Түүнчлэн Япон, АНУ-д амжилттай хэрэгжиж буй онлайн хэлбэрийн мэргэшүүлэх сургалтыг санал болгов.